Een pensioenregeling is onderdeel van een arbeidsvoorwaardenpakket. Een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor zowel uw werknemers als voor u als werkgever.

Met name de afgelopen jaren is er veel veranderd op pensioengebied. Deze veranderingen en wetswijzigingen vergen constante aandacht en begeleiding. Ook uw werknemers worden bewuster op pensioengebied.

Der Kinderen Pensioen is op de hoogte van de meest recente actualiteiten en heeft ruime ervaring op het gebied van werknemerspensioenen.

pensioen_abcIn hoofdlijnen bestaat onze dienstverlening uit :

Adviseren

  • Adviseren over een nieuwe pensioenregeling;
  • wijzigen en/of verlengen van een bestaande pensioenregeling;
  • geven van een second opinion over een bestaande pensioenregeling;
  • adviseren en communiceren met een bedrijfspensioenfonds;
  • onderzoek naar de verplichtstelling van een bedrijfspensioenfonds;
  • een betaalbaarheidsonderzoek.

Beheer / Bemiddelen

  • bemiddelen bij de totstandkoming van een pensioenregeling;
  • beheren van een pensioenregeling (administratie, controle).

Communicatie

  • individuele voorlichting aan werknemers;
  • verzorgen van een groepspresentatie.

Hebt u een vraag of wenst u een afspraak, neem dan contact met ons op.